x

Objednávky

Strategická poloha

Výrobní závod se nachází ve středu České republiky v těsné blízkosti dálničního uzlu. Tato poloha je výhodná jak pro distribuci v rámci České republiky, tak pro středoevropské země.

Distribuční kanály

Večerky
Supermarkety a hypermarkety
Školy, univerzity, nemocnice
Kulturní a volnočasové akce
Sportovní akce
Horeca
Čerpací stanice

Praha

Vídeň

4

Distribuční depa

Brno

Budapešť


Sklady
a skladové
systémy

  • 2200 m2 skladovací plochy
  • dalších 1 100 m2 ve výstavbě
  • Kapacita skladu: 3000 paletových míst
  • Z toho:
    • 1200 paletových míst pro chlazené a mražené suroviny a výrobky
    • 1800 paletových míst – nechlazené suroviny, obaly
  • Procesy příjmu a výdeje jsou řešeny automatizovaným skladovým systémem WMS.