Nadace Crocodille

Dobrý den.

Jsme potěšeni, že jste se rozhodl/a obrátit na firmu Crocodille ČR. Vážíme si dobročinných a rozvojových aktivit a proto bychom se chtěli prostřednictvím našich produktů podílet na podpoře charitativních akcí, dětských domovů, neziskových organizací nebo handicapovaných a jinak znevýhodněných osob.

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění krátkého formuláře.

Kontaktní údaje

Vyberte